Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

NIP: 677-10-27-767
REGON: 000297394

Godziny pracy WSSE w Krakowie
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:05

Punkt informacyjny:
tel. (+48 12) 25-49-555
fax (+48 12) 41-62-093
e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl
 

Godziny pracy WSSE w Krakowie:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:05

Kasa:
poniedziałek 7:30 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:05
(począwszy od dnia 1 maja 2012 r. – przerwa w funkcjonowaniu kasy codziennie w godzinach od 11:15 do 11:30)

Punkt poboru próbek materiału biologicznego:
przyjmowanie próbek:
poniedziałek – piątek 7:30 – 11:00
wydawanie wyników: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00 ( parter pokój nr 13)

Punkt przyjmowania próbek  (biologiczna kontrola procesu sterylizacji):
poniedziałek – piątek 08:00 – 14:00 (parter pokój 13)

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań fizykochemicznych:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 10)

Punkt przyjmowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych żywności, kosmetyków i wymazów sanitarnych :
poniedziałek – środa 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 10),

po wcześniejszym uzgodnieniu  tel. 12  25 49 520.

Punkt przyjmowania próbek wody do badań fizykochemicznych:
poniedziałek – piątek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 19 )

 

Punkt przyjmowania próbek wody do badań mikrobiologicznych:
poniedziałek – czwartek 7:30 – 14:00 ( parter pokój nr 19 )

 
 
Kontakt do komórek organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – KLIKNIJ

 

TELEFON ALARMOWY !
667 881 188*

*czynny w godzinach od 16.00 do 7.00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy telefon alarmowy czynny całą dobę w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji w przypadkach wystąpienia Sytuacji Kryzysowej w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W przypadku zgłoszeń :
  • zgłoszeń dotyczących podejrzenia o zbiorowe zatrucia pokarmowe;
  • podejrzenia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
  • podejrzenia zanieczyszczenia zbiorowych ujęć wodnych;
Prosimy kontaktować się bezpośrednio z numerami alarmowymi właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznymi z terenu woj. małopolskiego – zakładka Stacje powiatowe