Metanol

Mając na względzie zalecenia Ministra Zdrowia wynikające ze zbliżającego się sezonu zimowego  i oczekiwanie na wejście w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. poz. 1173) organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmogły działania kontrolne i profilaktyczno – oświatowe w kwestii produktów zawierających  w swoim składzie metanol.

 

E. Bulwan-Tulkowska
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Data wprowadzenia: 26.11.2013 r

Pliki do pobrania: