Posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – 7.02.2019 r.

7 lutego 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Małopolskim*. Głównym punktem programu posiedzenia było wystąpienie gościa specjalnego pani Magdaleny Ankiersztejn-Bartczak, prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej (FES), która przedstawiła strategię wdrażania globalnej inicjatywy Fast Track Cities, aby wspólnie zakończyć AIDS jako zagrożenie dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację strategii 90-90-90 (90% osób będzie znało swój status serologiczny, 90% osób zakażonych wirusem HIV będzie miało dostęp do leczenia antyretrowirusowego, 90% osób stosujących leczenie antyretrowirusowe będzie miał niewykrywalną wiremię). Przystąpienie do sieci „Fast-Track Cities” jest okazją do przyłączenia się do globalnej walki z HIV i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami, które włączają się w projekt.

Otwarcia spotkania dokonała pani Ewa Podłęcka, z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, pełniąca funkcję przewodniczącej Zespołu pani Grażyna Przeźmińska przywitała nowych partnerów Zespołu: pana Przemysława Cichego, z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz pana Marcina Drewniaka- w-ce Prezesa CPiES Parasol, a także nowego przedstawiciela IFMSA -panią Jagodę Dradrach.

W spotkaniu uczestniczyli również: p. Anna Florek-Płaczek (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie), p. Aleksander Gorlicki (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych), p. Przemysław Tomasik (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej), Dorota Mrożek-Budzyń (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii), p. Maria Brodzikowska (Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat”), p. Barbara Nowak (Małopolski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie), p. Anna Królikowska (Oddział Kraków IMFSA-Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

Podczas spotkania członkowie Zespołu dyskutowali na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Małopolsce, ograniczonego dostępu do PKD w Małopolsce i nadal wciąż niedostatecznej wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Potrzeba uruchomienia dodatkowego punktu konsultacyjno-diagnostycznego oraz intensyfikacja działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży to priorytety wskazane podczas posiedzenia Zespołu.

* Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Małopolskim został powołany przez Wojewodę Małopolskiego w celu koordynacji działań związanych z wdrażaniem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, podejmowanych na terenie województwa małopolskiego.