Przydatne strony dotyczące koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.gov.pl/web/mswia

Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie

Główny Inspektorat Sanitarny: www.gis.gov.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki: www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx

Aktualne informacje i zalecenia dot. koronawirusa: www.gov.pl/web/koronawirus

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi na temat koronawirusa: www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Aplikacja „Kwarantanna domowa” :  www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa 

www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa–ruszyl-proces-jej-udostepniania

Rządowe Centrum Legislacjihttps://www.rcl.gov.pl/?q=content/teksty-ujednolicone-aktow-prawnych