RELACJA Z KONFERENCJI PRASOWEJ PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU KIK/68 W MAŁOPOLSCE

kik68W dniu 29 listopada b.r. w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację pięcioletniego Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu  i innych środków psychoaktywnych” w Małopolsce.

Podczas konferencji przedstawiono:

– statystyki dot. stosowania substancji psychoaktywnych przez kobiety ciężarne,

– skutki stosowania ww. substancji przez kobiety w ciąży,

– działania podejmowane w województwie małopolskim, których celem było zwiększenie wiedzy nt. skutków stosowania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie ich stosowania przez osoby w wieku prokreacyjnym.

Rzecznik prasowy WSSE w Krakowie przywitała uczestników, po czym głos zabrali:

  • Magdalena Droździk – koordynator wojewódzki Projektu KIK/68,
  • dr n. med. Katarzyna Przybyszewska –pediatra z Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistyczny Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie,
  • Aleksandra Rumińska – pielęgniarka, koordynator ds. promocji zdrowia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
  • Henryk Hołysz – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

Koordynator Projektu podsumowała realizację Projektu KIK/68 w latach 2012 – 2016 na obszarze województwa małopolskiego. Zaproszeni eksperci przedstawili wykłady na temat skutków zdrowotnych wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych (ze szczególnym uwzględnieniem skutków stosowania tych substancji przez kobiety ciężarne). Pan Henryk Hołysz, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie przedstawił działania edukacyjne realizowane przez szkołę w obszarze profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych (w tym realizacja programu edukacyjnego ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?”).

W konferencji udział wzięli także uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

W załączeniu informacja – podsumowanie działań w ramach Projektu KIK/ 68 w Małopolsce oraz fotorelacja.

 

Magdalena Droździk
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 7 grudnia 2016
Data ostatniej aktualizacji: 7 grudnia 2016