Światowy Dzień Zdrowia 2020: Wsparcie pielęgniarek i położnych.

7 kwietnia 2020 obchodzimy jubileuszowy 70 Światowy Dzień Zdrowia. Data 7 kwietnia jest również datą powstania w 1948 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2020 jest Wsparcie pielęgniarek i położnych, to więc dobra okazja dla podkreślenia ich roli, która w tym szczególnie trudnym czasie epidemii COVID -19 jest kluczowa. Narażając swoje życie, niosą pomoc innym.Obecna postawa przejawiająca się pracowitością i niezłomnością w tym ciężkim momencie i zasługuje na wyrazy uznania i szacunku.

Na przestrzeni lat rola i zadania pielęgniarki i położnej uległy zmianie, obejmując większy zakres działań świadczących opiekę medyczną.  Samodzielność zawodowa pielęgniarki  i położnej określona została w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, która wskazuje na obszar ich działania. Samodzielność i profesjonalizm zawodowy  mogą stanowić  szansę dla współczesnego pielęgniarstwa, które zależy m.in. od rozwoju metod diagnostycznych, pielęgnacyjnych oraz leczniczych. Samodzielność łączy się również z odpowiedzialnością  za podejmowane decyzje, zachowania oraz wykonywane czynności.

Aktualna sytuacja powinna pokazać jak ważna dla społeczeństwa  jest obecność wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej, nie ma już wątpliwości, że państwo bez odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego w tej sferze nie jest w stanie zapewnić społeczeństwu  bezpieczeństwa.

Dbanie o ludzkie zdrowie i życie wynika z Konstytucji RP oraz jest głęboko zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej. Należy dołożyć wszelkich starań aby Pielęgniarki i Położne znalazły się w odpowiednim miejscu w Systemie Zdrowotnym aby ich praca cieszyła się uznaniem i dużym szacunkiem.

Źródła:

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020

Pandemia – pielęgniarki ryzykują własnym zdrowiem i życiem nie mniej niż inne grupy zawodowe

Dane statystyczne

https://www.medexpress.pl/

Pliki do pobrania: