Szkolenie dla szkolnych i powiatowych koordynatorów programów edukacyjnych „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

W bieżącym roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei rozpoczyna realizację dwóch programów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • „Znamię! Znam je?” w zakresie profilaktyki czerniaka. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat czerniaka (jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry), zachęcanie do regularnego samobadania skóry, przekazanie wiedzy o czynnikach ryzyka zachorowania oraz profilaktyce. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny, patronat merytoryczny Akademia Czerniaka.
  • ,,Podstępne WZW”, który ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C. Patronat honorowy nad programem objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

23 października 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizowano inauguracyjne szkolenie dla szkolnych i powiatowych koordynatorów obydwu programów. W szkoleniu wzięło udział 236 osób!

W programie szkolenia, oprócz przedstawienia założeń i omówienia metodyki realizacji programów przez Panią Jolantę Kizling, przedstawiciela Fundacji Gwiazda Nadziei znalazły się wykłady przeprowadzone przez ekspertów. Pani dr Barbara Baka-Ćwierz, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog  przedstawiła informacje na temat  ,,A,B,C wirusowych zapaleń wątroby”, ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii WZW typu A,B,C, dróg szerzenia się wirusa oraz profilaktyki.

Wykład ,,Czerniak i inne nowotwory skóry: po pierwsze profilaktyka, po drugie diagnostyka, po trzecie leczenie” wygłosił profesor Wojciech Wysocki – specjalista chirurgii onkologicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Podczas spotkania z okazji 100-lecia istnienia służb sanitarnych Pan Jacek Żak– kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie omówił historię służb sanitarnych w Małopolsce, podsumował obecną działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także na przykładzie e-papierosów przedstawił nowe wyzwania dla zdrowia publicznego.

Realizacja ww. programów edukacyjnych jest odpowiedzią na niepokojącą sytuację epidemiologiczną w zakresie czerniaka i WZW: W Polsce każdego roku onkolodzy odnotowują od 2500 do 3000 przypadków nowych zachorowań na czerniaka. Niestety blisko 40% chorych umiera z powodu tego nowotworu, gdyż zbyt późno trafiło do lekarza lub zostało zdiagnozowanych. Tymczasem wcześnie wykryty czerniak może być całkowicie wyleczony. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy nt. czynników ryzyka i budowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa.

WZW typu B jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie. Cechy przebytego HBV stwierdza się u ponad 2 mln ludzi na całym świecie, około 350 mln osób choruje na przewlekłe WZW typu B.   WZW typu C to problem dotyczący ok. 3% populacji świata. Eksperci szacują, że w Polsce wirusem HCV zakażonych jest ponad 150 tys., a wirusem HBV ok. 600 tys. osób.

Chociaż w ostatnich latach w Polsce  częstotliwość  zakażeń wirusem HBV maleje w związku
z rozpowszechnieniem dostępnych szczepień ochronnych oraz poprawą postrzegania zasad zapobiegania zakażeniom w szpitalach  i placówkach ambulatoryjnych to w przypadku wirusa HCV nie ma szczepionki, pozostają tylko działania profilaktyczne.

 

Dziękujemy prelegentom za bardzo merytoryczne wykłady, a uczestnikom  za tak liczne przybycie na szkolenie i deklarację realizacji programów w szkołach !!!

Pliki do pobrania: