Wstrzymanie do odwołania przyjmowania próbek kału do badań

W związku z trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, a w części odpowiednio również powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce, WSSE w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie próbek kału do badań z dniem 2 listopada 2020 r.