Wstrzymanie przyjmowania próbek wody do badań przez Oddział Laboratoryjny w Wadowicach

Oddział Laboratoryjny w Wadowicach informuje, iż w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji działań statutowych wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek wody od klientów indywidualnych od 19 października 2020 r do odwołania.
Do badań będą przyjmowane tylko próbki wody od osób prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów oddających budynki do użytkowania.