Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2018

Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej jako kolonia, obóz lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na terenie woj. małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania wakacji prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w woj. małopolskim.

 • Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji;
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

Inspekcja Sanitarna, prowadząc nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • możliwość korzystania z kąpielisk
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

W trosce o zapewnienie właściwych warunków sanitarnych na obozach pod namiotami Główny Inspektor Sanitarny opracował w 2016 r. „instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami„.

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach wypoczynku dzieci  i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach kolonijnych, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) podajemy poniżej dane kontaktowe do pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.

 

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie wakacji  pełni dyżur pod numerem telefonu 12/25-49-435 i 12/25-49-437 w godzinach od 7:30 – 15:00. Dzwoniąc pod ww. numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku odbywającego się na terenie województwa małopolskiego. Wnioski i uwagi można zgłaszać również do tut. Oddziału drogą e-mailową (hdm@wsse.krakow.pl).

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można ponadto uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10  Zastrzeżenia można również zgłaszać drogą elektroniczną
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615 54 44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 18/262 42 95 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarki tel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
 • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429 44 50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w woj. małopolskim

 WSSE, PSSE Adres Nr. kier. Telefon centrali Telefon

alarmowy

WSSE Kraków Kraków, ul. Prądnicka 76 12
PSSE  Bochnia Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5 14
PSSE  Brzesko Brzesko, ul. Okocimska 44 14
PSSE Chrzanów Chrzanów, ul. mjr Grzybowskiego 7 32
PSSE Dąbrowa T. Dąbrowa Tarn. ul. Piłsudskiego 14 14
PSSE Gorlice Gorlice, ul. Michalusa 1 18
PSSE Kraków Kraków, ul. Gazowa 15

ul. Makuszyńskiego 9

12

12

PSSE Limanowa Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16B 18
PSSE Miechów Miechów, ul. Konopnickiej 6 41
PSSE Myślenice Myślenice, ul. Słowackiego 106 12
PSSE Nowy Sącz Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 19 18
PSSE Nowy Targ Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6 18
PSSE Olkusz Olkusz, Aleja 1000-lecia 13a 32
PSSE Oświęcim Oświęcim ul. Więźniów Oświęcimia 10 33
PSSE Proszowice Proszowice ul. Grzymały Siedleckiego 2 12
PSSE Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka ul. M. Konopnickiej 7 33
PSSE Tarnów Tarnów ul. Mościckiego 10 14
PSSE Wadowice Wadowice ul. Teatralna 2 33
PSSE Wieliczka Wieliczka ul. Stroma 11 12
PSSE Zakopane Zakopane ul. Chramcówki 19 18

 

przydatne linki:

 

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku.pdf

https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice

https://kuratorium.krakow.pl/bezpieczne-wakacje-2018-r/

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/search/node/wypoczynek

poradnik-bezpiecznego-wypoczynku

Pliki do pobrania: