2 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Tematem 2 Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności  jest „Food safety, everyone’s business”, bezpieczeństwo żywności to sprawa każdego z nas.

Przy codziennym spożywaniu posiłków warto pamiętać o zasadach bezpiecznego przygotowywania, spożywania oraz przechowywania żywności. Żywność coraz częściej produkowana jest na masową skalę i transportowana na ogromne odległości, zapewnienie bezpieczeństwa produktów trafiających codziennie na talerze miliardów ludzi na świecie, stanowi ogromne wyzwanie dla zdrowia publicznego.

Poniżej przedstawiamy  fakty dotyczące bezpieczeństwa żywności, o których każdy z nas powinien pamiętać:

 1. Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i pożywnej żywności stanowi klucz do podtrzymania życia
  i promocji dobrego zdrowia.
 2. Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne powoduje ponad 200 rodzajów chorób- od biegunki po nowotwory.
 3. Szacuje się, że na świecie 1 na 10 osób zachoruje po spożyciu skażonej żywności, a ok. 420 000 osób umiera każdego roku.
 4. 110 mld dolarów każdego roku jest przeznaczane na wydatki medyczne związane ze spożywaniem niebezpiecznej żywności w krajach o niskim i średnim dochodzie.
 5. Dzieci w wieku poniżej 5 lat są obarczone 40% wskaźnikiem zachorowań, a każdego roku umiera ok. 125 000 dzieci.
 6. Niebezpieczna żywność stanowi szczególnie zagrożenie dla osób starszych, chorych oraz dzieci i niemowląt.
 7. Zanieczyszczenie żywności ma daleko idące skutki, wykraczające poza bezpośrednie konsekwencje dla zdrowia publicznego – wpływa na zachwianie eksportu żywności, turystykę, pogarsza sytuację finansową osób, których źródło utrzymania ma związek z żywnością (począwszy od rolników, na sprzedawcach żywności kończąc) oraz negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.
 8. Coraz bardziej palącym problemem zdrowia publicznego staje się antybiotykooporność. Między innymi w skutek nieodpowiedzialnego
  i nadmiernego używania antybiotyków w rolnictwie, niektóre szczepy bakterii uodporniły się na działanie środków farmakologicznych. Antybiotykooporne drobnoustroje mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi za pośrednictwem zanieczyszczonej żywności.
 9. Bezpieczeństwo żywności jest kwestią wspólnej odpowiedzialności rządów, przemysłu, producentów, środowisk akademickich, jak i konsumentów. Każdy z tych podmiotów ma swoją rolę do odegrania. Bezpieczeństwo żywności może być osiągnięte jedynie wskutek wielosektorowego wysiłku specjalistów z różnych środowisk – toksykologów, mikrobiologów, parazytologów, specjalistów od żywienia, ekonomiki zdrowia, a także personelu medycznego i lekarzy weterynarii. Należy jednak pamiętać, że niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywają znajdujący się na końcu łańcucha dostaw konsumenci.
 10. Ludzie powinni dokonywać świadomych i mądrych wyborów w kwestiach żywieniowych, by móc wdrożyć w życie właściwe praktyki. Dlatego też niezwykle istotna jest edukacja dotycząca między innymi zasad higieny podczas kontaktu z żywnością i przygotowywania posiłków, możliwych zagrożeń, wynikających ze spożycia skażonej żywności, czy też zasad czytania etykiet umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

 

 

Źródło:

https://5krokowdozdrowia.pl/10-faktow-dotyczacych-bezpieczenstwa-zywnosci/ [dostęp: 5.06.2020]

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety [dostęp: 5.06.2020]

www.gis.gov.pl

Pliki do pobrania: