Brak rekomendacji MPWIS dot. organizacji przyjęć ślubnych na terenie pow. nowosądeckiego, suskiego i wadowickiego

Szanowni Państwo!
Przekazujemy informację Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku rekomendacji dot. organizacji przyjęć ślubnych na ternie pow. nowosądeckiego, suskiego i wadowickiego. Szczegóły w załączniku.