Izolatoria w Małopolsce – ważne informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na terenie województwa małopolskiego, na podstawie poleceń wojewody małopolskiego, zostały utworzone następujące izolatoria (tabela: Wykaz izolatoriów w załączniku).

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady kierowania osób do izolatoriów:

  1. Kierowanie do izolatoriów następuje stopniowo. Oznacza to, że dopóki w pierwszym izolatorium – Hotel Wyspiański, przy ul.  Westerplatte 15 w Krakowie –  nie zostanie wykorzystane co najmniej w 80% miejsc, nie ma możliwości kierowania osoby do kolejnego izolatorium z listy.
  2. Lekarz szpitala kierujący do izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego izolatorium, wskazanym w tabeli, celem uzgodnienia czasu przyjęcia pacjenta, a w przypadku zapełnienia danego izolatorium (w tabeli widnieje, jako stan: „przyjmuje”) uzyskania informacji, do którego izolatorium powinien skierować pacjenta.
  3. Skan skierowania, po uzgodnieniu czasu przyjęcia pacjenta, jest wysyłany na adres mailowy podany w tabeli, natomiast oryginał skierowania jest dostarczany przy transporcie pacjenta.
  4. Wykaz izolatoriów oraz dane w nim zawarte będą podlegać aktualizacji na podstawie informacji przekazywanych przez szpitale prowadzące izolatoria oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu wykorzystania miejsc.

Pliki do pobrania: