Konferencja „Żywienie dzieci w żłobkach” – podsumowanie

W dniu 27 września 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa (Rynek Podgórski 1) odbyła się konferencja pt.: „Żywienie dzieci w żłobkach” , której celem było przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek jak prowadzić żywienie dzieci w żłobkach zgodnie z obowiązującymi normami żywienia. Konferencję we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Krakowie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Marzena Paszkot – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Praktycznych wskazówek z zakresu realizacji norm i zaleceń żywieniowych dla dzieci w wieku 0-3 lat wraz z przykładami jadłospisów dostarczyło wystąpienie p. Doroty Sokół – Członka Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Edukatora Żywieniowego działającego w ramach projektu: „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”.

O oczekiwaniach i obawach rodziców dotyczących żywienia dzieci w żłobkach oraz skutecznych metodach nawiązania dobrej, budującej komunikacji z rodzicami opowiedziała  Monika Sowa – intendentka ze Żłobka Samorządowego nr 20 w Krakowie. W następnej kolejności głos zabrał Piotr Pokrzywa – kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, który przedstawił kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz obowiązków jakie leżą po stronie zakładów żywienia zbiorowego, do których przynależą żłobki.

Druga część konferencji oscylowała wokół zagadnień związanych z wpływem diety na odporność dziecka, zaburzeniami żywieniowymi oraz ich zapobieganiem. Jako pierwsza wystąpiła Nina Wojtyra – dietetyk i Prezes Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”, która dostarczyła uczestnikom wiedzy na temat tego jakie znaczenie dla kształtowania odporności dziecka ma odpowiednio zbilansowana dieta. Konferencję zwieńczyło wystąpienie Justyny Wisły – Członka Polskiego Towarzystwa Dietetyki, dietetyka, która omówiła zagadnienie neofobii żywieniowej. Podczas wystąpienia szeroko omówiono czynniki mające wpływ na rozwój zaburzenia oraz możliwości zapobiegania rozwojowi tego zaburzenia wśród dzieci.