Krajowe podsumowanie VII edycji programu „Trzymaj Formę!”

W roku szkolnym 2012/13 Państwowa Inspekcja Sanitarna realizowała VII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” na terenie 16 województw. Działaniami programowymi zostali objęci uczniowie V i VI klas szkół podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych na terenie całego kraju.

Sprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” (rok szkolny 2012-2013) jest dostępne pod adresem:

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/TF_REALIZACJA%20VII%20EDYCJI_NA%20STRON%C4%98_2012_2013.pdf

 

Wiesława Drewniak – koordynator wojewódzki

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Data wprowadzania: 29.08.2013 r.

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2013 r.