Oświadczenie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z zamieszczonym w dniu 17 września 2019 nieprawdziwym materiałem na Twitterze @OILWarszawa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, podanego dalej przez @MyPacjenci Fundację MY PACJENCI, na podstawie opracowanego przez tę Fundację raportu dotyczącego informacji że „normy sanitarne dla szpitali nie są przestrzegane. Według kontroli Sanepidu 164 ośrodki odnotowały uchybienia o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów” pragnę poinformować i oświadczyć, iż na terenie województwa Małopolskiego nie było i nie ma ani jednego (!) podmiotu leczniczego, w którym małopolskie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziłyby uchybienia mające krytyczny lub znaczny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Jarosław Foremny
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kraków, 18 września 2019 r.