Podsumowanie III edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie woj. małopolskiego realizowana była III edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

III edycja programu  „Bieg po zdrowie” realizowana była na terenie Małopolski w 532 szkołach podstawowych, a działaniami  programowymi objętych zostało 13 538 uczniów z 918 klas IV. W programie uczestniczyło także 11357 rodziców i opiekunów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, program „Bieg po zdrowie” spotkał się z pozytywnym odbiorem prowadzących (średnia ocen: 4,72) i jej uczestników – uczniów (średnia ocen: 4,75), ich rodziców/opiekunów (średnia ocen: 4,64).

W przeważającej większości szkół (95%) program został zrealizowany zgodnie z założeniami, a 44% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: opracowywanie własnych materiałów multimedialnych, lapbooków, prac plastycznych, ekspozycji wizualnych; organizacja konkursów, marszów, happeningów, przedstawień pikników, wystaw.

Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy!

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.