Podsumowanie IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim (rok szkolny 2019/2020)

bieg po zdrowieW roku szkolnym 2019/2020 na terenie woj. małopolskiego realizowana była IVedycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

IV edycja programu  „Bieg po zdrowie” realizowana była na terenie Małopolski w 330 szkołach podstawowych, a działaniami  programowymi objętych zostało 5222 uczniów z 391 klas IV. W programie uczestniczyło także 4625 rodziców i opiekunów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, program „Bieg po zdrowie” spotkał się z pozytywnym odbiorem prowadzących (średnia ocen: 4,71) i jej uczestników – uczniów (średnia ocen: 4,72) oraz ich rodziców/opiekunów (średnia ocen: 4,45). Aż 68% szkół zadeklarowało przystąpienie do programu w kolejnym roku szkolnym.

W 55% szkół  program został zrealizowany zgodnie z założeniami, a 33% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: opracowywanie własnych materiałów multimedialnych, prac plastycznych, ekspozycji wizualnych; organizacja konkursów, marszów, happeningów, spotkań, przedstawień, pikników, wystaw.

Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy!

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem projektu prosimy o kontakt z właściwą terytorialnie Powiatową Stacją Sanitarno‑Epidemiologiczną i z koordynatorem programu.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bieg-po-zdrowie-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej