Podsumowanie IX edycji programu „Czyste powietrze wokół nas”

Podsumowanie realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2016/2017Smok 1

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie Małopolski realizowana była IX edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”, skierowana do przedszkolaków z najstarszej grupy wiekowej, dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców i opiekunów.

Celem programu było przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy dzieci na temat skutków palenia tytoniu, a także wykształcenie u nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których są narażone na działanie dymu tytoniowego.

Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych opartych na scenariuszach zajęć poruszających następującą tematykę:

– co i dlaczego dymi?

– jak się czuję kiedy dymi papieros?

– co się dzieje kiedy ludzie palą?

– jak unikać dymu tytoniowego?

W IX edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” uczestniczyło 29 628 dzieci z 817 placówek wychowania

przedszkolnego z terenu województwa małopolskiego oraz 17 468 rodziców i opiekunów dzieci.

Edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania, biorąc pod uwagę, jak szczególnie niekorzystne dla zdrowia, zarówno dzieci jak i dorosłych, jest zjawisko biernego palenia.

Narażenie dzieci w wieku przedszkolnym na bierne palenie może skutkować m.in.:

  • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
  • zmniejszoną odpornością na infekcje
  • zwiększoną częstotliwością występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego
  • zaburzeniami zachowania dziecka.

Niestety w wielu środowiskach palenie tytoniu przy dzieciach jest ciągle społecznie akceptowalne, stad konieczne jest eliminowanie nieprawidłowych wzorców zachowań społecznych i zdrowotnych. W tym kontekście szczególnie ważna jest realizacja wychowania antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy kolejna, X edycję programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Zainteresowane realizacją programu przedszkola i szkoły podstawowe zapraszamy do udziału w programie. Zgłoszenia do programu przyjmują pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa małopolskiego.

 

Autor: Bogusława Żołyńska – wojewódzki koordynator programu, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 29 sierpnia 2017
Data ostatniej aktualizacji: 29 sierpnia 2017

 

Pliki do pobrania: