Badania na nosicielstwo

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Od 29 października 2020 r. niniejsza strona jest STRONĄ ARCHIWALNĄ!

Prawidłowy adres strony WSSE w Krakowie:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/badania-na-nosicielstwo


Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych (dawna książeczka sanepidowska) przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Prądnicka 76, pok. 16

 

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł)

Numer konta: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000
Nazwa odbiorcy: WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków
Tytułem: Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

POTWIERDZENIE WYDRUKOWAĆ

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby kierowani na badania przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495).

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek:
– okazać kserokopię dowodu wpłaty lub skierowanie na badanie ze szkoły/uczelni ,
– ustalić datę i godzinę dostarczenia  próbek do badania,
– odebrać pojemniki z podłożem transportowym, do których pobierane będą próbki oraz zlecenie, instrukcję pobierania próbek kału do badania sanitarno-epidemiologicznego [ZLECENIE I WYTYCZNE]  oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału w pojemnikach z podłożem transportowym pobrane zgodnie z instrukcją (każda próbka pobrana w następującym po sobie dniu, pierwsza nie starsza niż 60 godzin) wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty lub skierowaniem.

4. Odebrać wyniki badania w WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, parter, pok. 18 najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: czwartek – piątek
7.30 – 15.00
Przyjmowanie próbek do badania
pok. 16
poniedziałek – środa
7.30 – 11.00
Wydawanie wyników badań
pok. 18
poniedziałek – środa
12.00 – 15.00
czwartek – piątek
7.30 – 15.00

Istnieje możliwość wysłania wyników badania drogą mailową. Wniosek proszę wysłać na adres: kz@wsse.krakow.pl. W treści maila proszę podać imię i nazwisko badanej osoby i jakiego badania wniosek dotyczy.

5. Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, 1495) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.


W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Pliki do pobrania: