Nadzór Epidemiologii

Instrukcja wypełniania arkuszy oceny ryzyka w obszarze Nadzoru Epidemiologii.pdf

Do pobrania:

EP_1 Blok operacyjny 1_09_2018

EP_2 Centralna Sterylizacja 1_09_2018

EP_3 Gabinet niezabiegowy 1_09_2018

EP_4 Gabinet zabiegowy 1_09_2018

EP_5 Izba Przyjec 1_09_2018

EP_6 Oddzial chorob zakaznych 1_09_2018

EP_7 Oddzial dzieciecy 1_09_2018

EP_8 Oddzial Gruzlicy i Chorob Pluc 1_09_2018

EP_9 Oddzial Leczenia Alkoholowych Zespolow Abstynencyjnych 1_09_2018

EP_10 Oddzial Poloznictwa i Neonatologii z Zespolem Porodowym 1_09_2018

EP_11 Oddzial Psychitaryczny 1_09_2018

EP_12 Oddzial Zunifikowany 1_09_2018

EP_13 Zespol Ratownictwa Medycznego_1_09_2018

EP_14 Pracownia Badan Endoskopowych 1_09_2018

EP_15 Praktyka pielegniarek i poloznych 1_09_2018

EP_16 Przychodnia i Osrodek Zdrowia 1_09_2018

EP_17 Przychodnia uzdrowiskowa 1_09_2018

EP_19 Punkt poboru 1_09_2018

EP_21 Sanatorium 1_09_2018

EP_22 SOR 1_09_2018

EP_23 Stacja Dializ 1_09_2018

EP_24 Szpital Jednodniowy 1_09_2018

EP_25 Szpital Uzdrowiskowy 1_09_2018

EP_26 Zaklad Rehabilitacyjny 1_09_2018

EP_27 Stacja krwiodastwa 1_09_2018

EP_28 Zaklad Przyrodoleczniczy 1_09_2018

EP_29 Zaklad Opiekunczo-Leczniczy 1_09_2018