Informacja o właściwym postępowaniu w zakresie eksploatacji przydomowych studni

info 147927 1280

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu na terenie województwa małopolskiego informujemy o właściwym postępowaniu w zakresie eksploatacji przydomowych studni dostarczających wodę przeznaczą do spożycia przez ludzi.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z właściwą miejscowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

 

Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia w warunkach kleski żywiołowej

Jakość wody z ujec niepewnych po zastosowaniu metod uzdatniania wody