Komunikat MPWIS dot. wznowienia bezpośredniej obsługi petentów oraz ograniczenia wykonywania zadań w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w związku ze stanem epidemii (COVID-19)

Szanowni Państwo,

w związku ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878 z późn. zm. ), w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Wojewódzkie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – zwanej dalej „WSSE w Krakowie” – podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 26 maja 2020 r. realizacji zadań statutowych WSSE w Krakowie.

Oznacza to, że WSSE w Krakowie:
1) do dnia 31 maja 2020 r. zawiesza się wykonywanie badań za wyjątkiem badań w kierunku COVID-19 oraz badań związanych z lokalnymi ogniskami epidemicznymi a także badań w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi;
2) realizowane będą przede wszystkim zadania związane z:
a) zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii,
b) ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi,
c) lokalnymi ogniskami epidemicznymi wywołanymi innymi czynnikami niż SARS-CoV-2,
d) ze sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i zapewnienia w tym zakresie niezbędnej pomocy obywatelom.
3) od dnia 26 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii i w tym zakresie, zaleca się:
a) kontakt z WSSE w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej;
b) bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;
c) pracownicy WSSE w Krakowie w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos;
d) celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w WSSE w Krakowie – adresy dostępne są na stronie WWW WSSE w Krakowie, tj.: https://wsse.krakow.pl/page/ w zakładce kontakty https://wsse.krakow.pl/page/wojewodzka-stacja-sanitarno-epidemiologiczna-wkrakowie/.

W związku z epidemią do Państwa dyspozycji uruchomiony został specjalny adres e-mail:
koronawirus@wsse.krakow.pl

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do WSSE w Krakowie:
1) adres: ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
2) ePUAP: /wssekrakow/skrytka
3) adres e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
4) Punkt informacyjny – Dziennik Podawczy, tel.: 12 25 49 555
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum
osobistych wizyt w WSSE w Krakowie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem
strony internetowej WSSE w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/ .

 

Z poważaniem,

Jarosław Foremny

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie