Komunikat o zaprzestaniu przyjmowania próbek kału do badań

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, a w części odpowiednio również Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Małopolsce, WSSE w Krakowie zaprzestaje z dniem
18 marca 2020 r. przyjmowania próbek kału do badań.