Podsumowanie realizacji X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” na terenie woj. małopolskiego

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa małopolskiego realizowana była X edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, pięcio- i sześciolatków oraz ich rodziców i opiekunów.

Głównymi celami programu było zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy a także wykształcenie wśród dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których są one narażone na działanie dymu tytoniowego.

W X edycji programu „Czyste powietrze wokół nas” uczestniczyło 35087 dzieci z 828 placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego oraz 17 687 rodziców i opiekunów dzieci.

Program realizowany był w formie zajęć warsztatowych, dostosowanych do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dzieci w wieku 5-6 lat. Autorzy programu opracowali scenariusz 5 zajęć (zajęcia wprowadzające: wycieczka, co i dlaczego dymi? jak się czuję kiedy dymi papieros?, co się dzieje kiedy ludzie palą?, jak unikać dymu tytoniowego?), które w zależności od potrzeb mogły być rozwijane i modyfikowane przez nauczycieli prowadzących.

W przeważającej większości placówek (91%), program został zrealizowany w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych, a 78% placówek rozszerzyło program o dodatkowe działania t.j.: przedstawienia, teatrzyki, występy, spotkania z gośćmi (lekarz, strażak, sportowiec), miejskie/plenerowe wycieczki, prezentacje multimedialne, listy do rodziców/listy intencyjne, gazetki, ekspozycje wizualne, ulotki, plakaty, kąciki informacyjne, inne prace plastyczno-informacyjne, quizy, zabawy dydaktyczne, konkursy muzyczne i plastyczne, spotkania z rodzicami, festyny rodzinne, marsze antytytoniowe, projekcje filmu, czytanie książek, zajęcia promujące zdrowy styl życia.

Wszystkim zaangażowanym w  realizację programu serdecznie dziękujemy. Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze wspólne wysiłki zaowocują w przyszłości dobrym zdrowiem naszych dzieci, tworząc tym samym środowisko wolne od dymu tytoniowego.

W roku szkolnym 2018/2019 w woj. małopolskim będzie realizowana XI edycja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w woj. małopolskim (Zał. 1).

Pliki do pobrania: