Realizacja działań w ramach kampanii ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie małopolskim podjęła liczne działania promujące  ogólnopolską kampanię społeczną ,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach ,,Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Zapraszamy do przeczytania opracowania podsumowującego działania kampanijne w okresie od stycznia do kwietnia b.r.

Opis realizowanych zadań, wraz z dokumentacją fotograficzna znajduje się poniżej, w załączeniu.

Magdalena Droździk
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 12 maja 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 maja 2015 r.