Relacja z konferencji ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”

Z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce 30 września 2019 roku w Kopalni Soli Wieliczka odbyła się okolicznościowa, uroczysta konferencja nt.: ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem – historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”. Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii, podsumowania obecnej działalności, a także podkreślenia wagi wyzwań, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi.

Współorganizatorem tej uroczystej konferencji byli Prezydenci Miast i Starostowie Powiatowi województwa małopolskiego.

 Patronat nad konferencją objęli Pan Minister Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, następnie głos zabrali:

  • Pan Konrad Dziobek – Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie oraz Doradca Prezydenta,
  • Pani Józefa Szczurek Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowa,
  • Pan Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
  • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski,
  • Pan senator Jerzy Fedorowicz,
  • Pani poseł Urszula Rusecka,
  • Pani poseł Lidia Gądek.

W imieniu Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury list odczytał Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury. Następnie Pan Profesor Jan Duda odczytał list w imieniu Pana Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Oprócz ww. znakomitych gości spotkanie uświetniła także obecność przedstawicieli małopolskich parlamentarzystów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, zespolonych służb i inspekcji, podmiotów leczniczych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kolejnym elementem konferencji był wykład pt. ,,Co było przed wielkim wybuchem? Początki, rola i zadania  Państwowego Centralnego Zakładu Epidemiologicznego do 1919 r.” który wygłosił dr Grzegorz Juszczyk dyrektor Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

100-letnią historię służby sanitarno-epidemiologicznej w odrodzonej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli Małopolski, przedstawił Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Po części naukowej Pan Jarosław Pinkas Główny – Inspektor Sanitarny oraz Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski w imieniu Prezydenta RP wręczyli odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy swoim zaangażowaniem, sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijali i rozwijają działalność służb sanitarnych w Małopolsce.

Konferencja zakończyła się koncertem w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Górniczej „Kopalni Soli Wieliczka”.

Podsumowaniem konferencji oraz działalności służb sanitarnych niech będą słowa wypowiedziane przez  Pana Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego: ,,O działalności służb sanitarno-epidemiologicznych słychać rzadko, co oznacza, że działają one dobrze. Bardzo się cieszę z obecności na tej konferencji, która jest podsumowaniem długiej i ciekawej historii instytucji tak ważnej bo dotyczącej zdrowia Polaków. Życzę dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów” oraz słowa Pana Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego: ,,Jak będzie wyglądało następne sto lat? Będziemy mieli jeszcze więcej zadań. Bo Inspekcja Sanitarna towarzyszy obywatelom codziennie i zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne Polakom”.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i zaszczycenie nas swoją obecnością !!!