IV edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu krótkometrażowego  filmu o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace należy przesyłać na adres Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu województwa małopolskiego  do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Prace uczestników będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Nagrodą w konkursie dla laureatów 3 pierwszych miejsc na poziomie krajowym są bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o wartości: 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Konkursu: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

Pliki do pobrania: 

Zał. 1. Regulamin Konkursu

Zał. 2. Deklaracja uczestnictwa w konkursie

Zał. 3. Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie

Zał. 4. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku – uczestnik niepełnoletni

Zał. 5. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku – uczestnik pełnoletni

Zał. 6. Klauzula informacyjna – uczestnik pełnoletni

Zał. 7. Klauzula informacyjna – uczestnik niepełnoletni