Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu ds. spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

W dniu 22 stycznia 20120 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się spotkanie wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca z Wojewódzkim Zespołem do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – przewodniczący Zespołu Jarosław Foremny, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego – zastępca przewodniczącego Zespołu Małgorzata Lechowicz, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Ewa Podłęcka, konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego i chorób zakaźnych, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej, przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, przedstawiciel Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lekarze i pielęgniarki praktycy (członkowie Zespołu).

Przedmiotem spotkania było zaakceptowanie wypracowanego przez członków Zespołu dokumentu pt. „Strategia działań mających wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń patogenami opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego” i ustalenie kierunków dalszych prac Zespołu. Podstawą do opracowania Strategii była sytuacja epidemiologiczna powodowana przez CPE – Enterobacterales produkujące karbapenemazy w kraju oraz występowanie przypadków CPE w Małopolsce. Dokument ten wyznacza kierunki wspólnych działań, m.in. podmiotów leczniczych, inspekcji sanitarnej, konsultantów, organów założycielskich, ukierunkowanych na zwalczanie zakażeń patogenami opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego.

Strategia zostanie przekazana do wszystkich podmiotów leczniczych działających na terenie Małopolski.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11777