Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w 2020 r.

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r. trwać będzie w okresie od 13 stycznia do  23 lutego  2020 r. z podziałem na poszczególne województwa:

13 stycznia – 26 stycznia: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia – 2 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie,

27 stycznia – 9 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10 lutego – 23 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanego w formie wyjazdowej lub w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na terenie woj. małopolskiego koordynatorami czynności mających na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są upoważnieni przedstawiciele Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, którzy w czasie trwania  prowadzić będą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów pobytu dzieci i młodzieży w woj. małopolskim.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji,
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, prowadząc nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne,
 • żywienie uczestników wypoczynku,
 • możliwość korzystania z kąpielisk,
 • wyposażenie techniczne obiektu,
 • sposób gromadzenia odpadów stałych,
 • teren placówki,
 • program zajęć dla uczestników,
 • zapewnienie opieki medycznej,
 • przestrzeganie zakazu palenia.

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach wypoczynku dzieci  i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach zimowisk, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) podajemy poniżej dane kontaktowe do pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie wakacji  pełni dyżur pod numerem telefonu 12 2549435 i 12 2549437 w godzinach od 7:30 – 15:00. Dzwoniąc pod ww. numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku odbywającego się na terenie województwa małopolskiego. Wnioski i uwagi można zgłaszać również do tut. Oddziału drogą e-mailową (hdm@wsse.krakow.pl).

Informacje dotyczące przebiegu wypoczynku można ponadto uzyskać w:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/448-11-10  Zastrzeżenia można również zgłaszać drogą elektroniczną
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615 54 44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
 • Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 18/447 74 44 – bezpieczeństwo na terenach górskich
 • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429 44 50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.
WSSE/PSSE Adres siedziby Telefon  

Telefon alarmowy

WSSE

w Krakowie

31-202 Kraków

ul. Prądnicka 76

 

 

12 25 49 500

 

667 881 188
PSSE

w Bochni

32-700 Bochnia

ul. Konstytucji 3-go Maja 5

 

14 612 32 34

14 612 39 47

14 612 39 58

 

602 275 918
PSSE

w Brzesku

32-800 Brzesko

ul. Okocimska 44

 

 

14 686 12 70

 

608 609 745
PSSE

w Chrzanowie

32-500 Chrzanów

ul. Mjr. Grzybowskiego 7

 

 

32 623 24 07

 

600 965 908
PSSE

w Dąbrowie Tarnowskiej

33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Piłsudskiego 14

 

14 642 23 96

14 642 25 71

 

603 767 937
PSSE

w Gorlicach

38-320 Gorlice

ul. Michalusa 1

 

 

18 353 73 43

 

604 754 433
PSSE

w Krakowie

31-752 Kraków

ul. Makuszyńskiego 9

 

Kraków

ul. Gazowa 15

 

12 644 91 33

 

12 430 70 46

12 430 70 59

12 430 69 92

602 263 605

 

 

600 876 214

 

PSSE

w Limanowej

 

34-600 Limanowa

ul. M. B. Bolesnej 16b

 

 

18 337 21 01

 

606 127 362

606 127 799

 

PSSE

w Miechowie

32-200 Miechów

ul. Konopnickiej 6

 

 

41 389 04 50

 

500 291 094

500 291 087

 

PSSE

w Myślenicach

32-400 Myślenice

ul. Słowackiego 106

 

 

12 272 06 06

 

510 178 338
PSSE

w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz

ul. Czarnieckiego 19

 

 

18 443 57 32

18 443 54 64

 

692 238 655
PSSE

w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ

ul. Jana Kazimierza 6

 

 

18 266 29 14

18 266 31 65

 

601 563 143
PSSE

w Olkuszu

32-300 Olkusz

Al. 1000-lecia 13a

 

 

32 754 57 20

 

506 197 234
PSSE

w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim

ul. Więźniów Oświęcimia 10

 

 

33 843 09 28

 

604 197 624
PSSE

w Proszowicach

32-100 Proszowice

ul. Grzymały Siedleckiego 2

 

 

12 386 00 15

12 386 34 11

 

696 024 671
PSSE

w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka

ul. M. Konopnickiej 7

 

 

33 874 22 34

 

572 340 411
PSSE

w Tarnowie

33-100 Tarnów

ul. Mościckiego 10

 

 

14 621 70 97

 

602 430 042
PSSE

w Wadowicach

34-100 Wadowice

ul. Teatralna 2

 

 

33 823 46 58

 

698 926 976
PSSE

w Wieliczce

32-020 Wieliczka

ul. Stroma 11

 

 

12 288 01 38

 

881 666 132
PSSE

w Zakopanem

34-500 Zakopane

ul. Chramcówki 19

 

 

18 206 86 97

 

503 677 313

 

 

https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice

Jadwiga Holik

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie

tel. (12) 25-49-435 , 25-49-437