Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania próbek wody do badań przez Oddział Laboratoryjny w Wadowicach

Oddział Laboratoryjny w Wadowicach informuje, iż w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji działań statutowych wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek wody od klientów indywidualnych od 19 października 2020 r do odwołania.
Do badań będą przyjmowane tylko próbki wody od osób prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów oddających budynki do użytkowania.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Iprodion w rodzynkach użytych do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej

ostrzezenie1

Zagrożenie:

Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na stwierdzony poziom pozostałości pestycydu – iprodionu. Rodzynki te zostały wykorzystane do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej określonych w tym komunikacie.

Więcej „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Iprodion w rodzynkach użytych do produkcji dwóch partii mieszanki studenckiej”

Podsumowanie IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim (rok szkolny 2019/2020)

bieg po zdrowieW roku szkolnym 2019/2020 na terenie woj. małopolskiego realizowana była IVedycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych (9-10 lat).

Głównym celem programu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Program realizowany był z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących, atrakcyjnych dla odbiorców w tej grupie wiekowej. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne – podręczniki i plakaty a uczniowie w zeszyty ćwiczeń. Podczas cyklu zajęć (5-7 godzin lekcyjnych), uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości i kosztów palenia, technik asertywnej odmowy oraz korzyści jakie niesie ze sobą życie wolne od nałogów.

Więcej „Podsumowanie IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w woj. małopolskim (rok szkolny 2019/2020)”