Aktualności

Informacja o dniach wolnych od pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

info 147927 1280

1) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2017 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z dnia 28 września 2017 r. informuje się, iż dzień 27 grudnia 2017 r. (środa) jest w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dniem wolnym od pracy (w zamian za Narodowe Święto Niepodległości święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.).

2) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2017 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie z dnia 27 listopada 2017 r. informuje się, iż dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) jest w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.).


Data wprowadzenia: 28 listopada 2017
Data ostatniej aktualizacji: 28 listopada 2017

Kampania „Mam czas rozmawiać”

kokardka 1  #mamczasrozmawiac

W piątek 17 listopada, rusza kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV.

Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane jest zakażenie. W 2016 roku w tej grupie wiekowej rozpoznano 94 zakażenia, a do lipca 2017 aż 57. Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum ds. AIDS – tak. Więcej „Kampania „Mam czas rozmawiać””

18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Logo EDWA W tym roku już po raz dziesiąty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Następujące informacje stanowią najistotniejsze przesłania kampanii:

  • Antybiotyki działają tylko na bakterie;
  • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli;
  • Narastanie antybiotykooporności to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków;
  • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas;
  • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zaufajmy jego wiedzy.

Więcej „18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

Światowy Dzień Rzucania Palenia

cigarette 484256 1920Corocznie w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Początek akcji datowany jest na 1974 rok, kiedy to dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników swojej gazety by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów, co w  konsekwencji spowodowało, że 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. W kolejnych latach Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. Inicjatywę rozpowszechniono także w wielu krajach na świecie, w tym od 1991 roku również w Polsce.

Więcej „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

Szanowni Państwo,

11 listopada 2017 roku, na terenie Miasta Krakowa jak i całej Małopolski, zgodnie z tradycją, organizowane będą uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Organizatorem ww. obchodów jest Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

program Narodowe Święto Niepodległości

Autor: Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 9 listopada 2017
Data ostatniej aktualizacji: 9 listopada 2017

Pliki do pobrania:

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

W związku z dniem wolnym przypadającym na 1 listopada, w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez laboratorium WSSE w Krakowie, WSTRZYMANE zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 30 i 31 października 2017 r. (poniedziałek i wtorek).

Kał do badania można będzie oddać 6.11.2017 r.

XII edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! – VII edycja KONKURSU wiedzy o zdrowym stylu życia

Obraz1Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, że rozpoczęła się kolejna, już XII edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! W roku szkolnym 2017/2018 program adresowany jest do uczniów klas V – VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów!

Tegorocznej edycji przyświecać będzie hasło: Trzymaj Formę aktywnie i zdrowo. Serdecznie zapraszamy do realizacji programu. Szkoły zainteresowane przyłączeniem się do programu prosimy o zgłoszenie się do koordynatorów powiatowych, z właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dane do koordynatorów powiatowych znajdują się w załączeniu Zał. nr 1).

Jednocześnie informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców przeprowadzony zostanie Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia. To już VII edycja konkursu, którego adresatami są uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. W konkursie mogą wziąć udział zarówno uczniowie realizujący, jak i nie realizujący programu Trzymaj Formę!.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Internetowego Systemu konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 3 listopada 2017 r. Celem zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny (zakładka „REJESTRACJA”), a następnie wygenerować formularz zgłoszeniowy. Oryginał formularza w wersji papierowej opatrzony podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły należy przesłać wraz ze zgodami rodziców/prawnych opiekunów dzieci do WSSE w Krakowie z dopiskiem „Konkurs Trzymaj Formę!” do 3 listopada (decyduje data stempla pocztowego!).

ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76

31-202 Kraków

Z dopiskiem: „Trzymaj Formę!”

 

Poglądowy schemat zgłaszania uczniów do udziału w konkursie znajduje się w załączeniu (Zał. nr 2.)

 

Autor: Natalia Synowska, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 23 października 2017
Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2017

Podsumowanie XI edycji programu „Trzymaj Formę!”

Obraz1W programie Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyło łącznie 771 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu woj. małopolskiego. Łączna liczba uczniów biorących udział w programie w Małopolsce wyniosła 56 795! Program od wielu lat cieszy się dużą popularnością, co potwierdza fakt, iż aż 75% szkół uczestniczących w XI edycji wskazało, że uczestniczy w programie od I edycji!

Trzymaj Formę! porusza ważne aspekty, kształtuje prozdrowotne nawyki u dzieci i młodzieży, a także przyczynia się do zmiany stylu życia. Realizacja programu metodą projektu pozwala dostosować działania do wieku i zainteresowań odbiorców. Aktywności podejmowane w ramach programu ograniczone są jedynie kreatywnością uczestników i realizatorów programu. Nie stanowi to jednak problemu, bowiem aż 42% szkół realizujących program, zadeklarowało, że opracowało własny projekt edukacyjny, który był realizowany w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę!.

 

Autor: Natalia Synowska, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
Data wprowadzenia: 23 października 2017
Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową?”

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 roku, w godz. 10.00-14.30 w Centrum Konferencyjnym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie.

Więcej „Zaproszenie do udziału w konferencji „Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową?””

Pliki do pobrania:

Relacja z konferencji „Edukuj zdrowo – żywienie w placówkach nauczania i wychowania”

 W dniu 5 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja: „Edukuj zdrowo – żywienie w placówkach nauczania i wychowania”, której celem było przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek z zakresu edukacji konsumenckiej i żywieniowej oraz ułatwienie placówkom wdrażania działań służących kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Konferencję we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała p. Magdalena Koperny, kierownik działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w WSSE w Krakowie oraz p. Marzena Paszkot, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. rodziny.

Więcej „Relacja z konferencji „Edukuj zdrowo – żywienie w placówkach nauczania i wychowania””

Pliki do pobrania: