Aktualności

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 91 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia
zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT V: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130
z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112);
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

KOMUNIKAT VI: PRACE W TOKU Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad
kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P458002
20161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

Pliki do pobrania:

Nowe programy edukacyjne w województwie małopolskim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”

Od nowego roku szkolnego (2019/2020) Małopolska będzie kolejnym województwem które przystąpi do realizacji programów edukacyjnych: „Znamię! Znam je?” w zakresie profilaktyki czerniaka oraz „Podstępne WZW” w ramach profilaktyki zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

12 czerwca 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się szkolenie dla powiatowych koordynatorów ww. programów. Wykład ,,Skutki zdrowotne promieniowania UV” wygłosiła dr n. med. Bożena Cybulska- Stopa, specjalista onkologii klinicznej, kierownik Przychodni Przyklinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.Pani Barbara Pepke prezes Fundacji Gwiazda Nadziei przedstawiła założenia programowe obydwu programów, omówiła metodykę.Realizacja programów będzie przebiegać w partnerstwie z Fundacją „Gwiazda Nadziei”, pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz patronatem merytorycznym „Akademii Czerniaka”.

Więcej „Nowe programy edukacyjne w województwie małopolskim: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?””

Pliki do pobrania:

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).
W obecnej, powodziowej sytuacji Polski, z całą pewnością ogromne rozlewiska wód rzecznych będą podlegały długiemu opadaniu, a jako woda stojąca, będą stanowiły miejsca namnażania się komarów. Do rozwoju komarów potrzebna jest bowiem woda.

Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień.

Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi oraz zwierząt z terenów zalewowych. Dlatego też zaleca się następujące metody ochrony przed komarami:
1. unikanie przebywania na zewnątrz pomieszczeń w porach największej aktywności komarów (poranek i wieczór),
2. stosowanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami,
3. stosowanie mechanicznych barier w oknach i drzwiach (siatki na owady lub moskitiery), które będą uniemożliwiać przedostawanie się owadów do domów przez otwarte okna i drzwi,
4. stosowanie dostępnych w sklepach preparatów odstraszających komary. Środki te dostępne są w różnych postaciach:

 • repelenty do stosowania bezpośrednio na ubranie lub skórę – w postaci sprayu, płynu, mleczka, kremu, żelu lub chusteczek,
 • elektrofumigator – urządzenie przeznaczone do pomieszczeń; umieszcza się je w gniazdku elektrycznym; do urządzenia podłącza się bądź zbiorniczki z płynem lub płytki nasączone środkiem komarobójczym. Parowanie substancji (płynnej lub z płytek) zapewnia ochronę przez komarami,
 • spirale, pałeczki – przeznaczone do użytku na zewnątrz; materiał nasączony jest środkiem komarobójczym, który żarząc się działa odstraszająco,
 • lampa owadobójcza – może być stosowana zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, również w niewielkich pomieszczeniach gospodarskich; zastosowane tu nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt promieniowanie UV oraz specjalna siatka rażąca działają bójczo,
 • środki w postaci płynu do oprysków lub zamgławiania – do użytku na zewnątrz.

Zasady postępowania przy stosowaniu środków odstraszających komary

Pryskaj „z głową”! Odstraszając komary, czy inne gryzące owady, nie zapominaj o swoim zdrowiu! Produkty biobójcze które używamy w lecie: na spacerze, podczas grilla, na wakacjach, używane w nieprawidłowy sposób, albo kupowane u nierzetelnych sprzedawców mogą nie tylko zadziałać nieprawidłowo, ale także spowodować zagrożenie dla zdrowia.

Kupując takie produkty, zwane repelentami, zwracaj uwagę czy produkt posiada pozwolenie na obrót – a zatem czy jest przebadany, bezpieczny i skuteczny. Brak pozwolenia = potencjalne niebezpieczeństwo.

Pozwolenie znajdziesz na etykiecie produktu, ale także w urzędowym wykazie:
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biobójcze

Czytaj etykietę! Na etykiecie znajdziesz wszelkie instrukcje stosowania, środki ostrożności, czas skutecznego działania i datę ważności. Nie pryskaj więcej, niż zaleca producent i sprawdź czy któryś ze składników Cię nie uczula.

Po powrocie do domu nie potrzebujesz już odstraszać owadów: dokładnie umyj miejsca, gdzie się popryskałeś oraz ręce.

Pamiętaj! – zdrowy rozsądek w połączeniu z powyższymi poradami zagwarantuje nie tylko odpowiednią skuteczność produktu, ale także i Twoje bezpieczeństwo.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r.

Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. trwać będzie w okresie od 20 czerwca  do  31 sierpnia  2019 r.

Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Więcej „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r.”

6 Dzień Otwarty WSSE w Krakowie – podsumowanie

W sobotę, 25 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbył się 6 Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy Krakowa i okolic mieli możliwość zapoznania się z działalnością naszej instytucji, zwiedzenia laboratorium WSSE, skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych. Na najmłodszych uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych przez Partnerów wspierających nasze wydarzenie. Dzień Otwarty miał charakter rodzinnego pikniku organizowanego głównie na terenach zielonych należących do WSSE w Krakowie.

Więcej „6 Dzień Otwarty WSSE w Krakowie – podsumowanie”

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

info 147927 1280Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającymi na 20 czerwca 2019 r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań:

    • kału w dniach 18 i 19 czerwca 2019 r.
    • wody i żywności w dniach 17-19 czerwca 2019 r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 24 czerwca 2019 r.

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

Corocznie, począwszy od 1987 roku 31 maja obchodzimy  Światowy Dzień bez Tytoniu. W bieżącym roku święto obchodzone jest pod hasłem  „Tytoń a zdrowe płuca”. Realizowana akcja jest częścią programu Europy wolnej od dymu tytoniowego, która  została przyjęta na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podstawowym celem podejmowanych działań jest  zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne, społeczne oraz ekonomiczne palenia tytoniu.

Palenie tytoniu jest jednym z głównych i najbardziej rozpowszechnionych, znanych czynników ryzyka wielu chorób. Na świecie na choroby spowodowane paleniem tytoniu, co 5 sekund umiera człowiek. Nie istnieje bezpieczna liczba papierosów, które można wypalić.

Więcej „31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu”

Informacja o właściwym postępowaniu w zakresie eksploatacji przydomowych studni

info 147927 1280

W związku z występującymi w ostatnim czasie intensywnymi opadami deszczu na terenie województwa małopolskiego informujemy o właściwym postępowaniu w zakresie eksploatacji przydomowych studni dostarczających wodę przeznaczą do spożycia przez ludzi.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z właściwą miejscowo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

 

Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia w warunkach kleski żywiołowej

Jakość wody z ujec niepewnych po zastosowaniu metod uzdatniania wody

6 Dzień Otwarty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – 25 maja 2019 r.

25 maja 2019 roku w godzinach 10:00-14:00 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje 6 Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli zapoznać się z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Partnerów wspierających nas w organizacji wydarzenia. Dzień Otwarty ma charakter rodzinnego pikniku organizowanego na terenach zielonych należących do WSSE w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76.

Więcej „6 Dzień Otwarty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – 25 maja 2019 r.”

Pliki do pobrania:

Inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

– Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – to główne hasło ruszającej właśnie kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” powstał spot filmowy. Jego twórcy zwracają uwagę na poważne zagrożenie życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. – Narkotyki i dopalacze zabijają. Zarejestrowano kilka tysięcy zgłoszonych zatruć dopalaczami. To więcej, niż jest polskich youtuberów. Dragi mogą powodować depresję, zmiany skórne, wymioty, duszności, drgawki, zatrzymanie serca i bolesną śmierć – także w trakcie snu. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – przestrzegają autorzy kampanii.

Więcej „Inauguracja kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają””