Spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy

W dniu 22.02.2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków pałeczek Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE – ang. Carbapenemazy Producing Enterobacteriaceae) w województwie małopolskim.

Inicjatorem spotkania jest Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Spotkanie ma na celu rozpoczęcie prac nad opracowaniem, a dalej wdrożeniem działań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska rozprzestrzeniania się na terenie województwa małopolskiego pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy, w tym szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy (szczepy wysoce lekooporne). Działania te są konieczne w związku z obserwowaną od 2012 r. w Polsce sytuacją epidemiologiczną. Minister Zdrowia, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości oraz NPOA wydał wytyczne i rekomendacje obejmujące postępowanie w przypadku wystąpienia CPE – karbapenemazy.

Spotkanie otworzył Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wspólnie z Zbigniewem Starcem Wojewodą Małopolskim.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

 1. prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Zakaźnych
 2. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej
 3. Dr n. med. Anna Szczypta – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
 4. mgr Edyta Synowiec – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
 5. mgr Małgorzata Krzystek-Purol – Przewodniczący Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń
 6. mgr Małgorzata Lechowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 7. mgr Adam Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
 8. mgr Mateusz Wójcik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

oraz Dyrektorzy szpitali, członkowie zespołów ds. zakażeń szpitalnych, pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z województwa małopolskiego.

Aktualną sytuację rozprzestrzeniania się w Małopolsce szczepów Enterobacteriaceae opornych na karbapenemy – zaprezentowała Anita Orzeł- Nowak Kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE w Krakowie. Anna Szczypta Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przedstawiała zakres zadań a możliwości Zespołu Kontroli Zakażeń w opracowaniu ogniska epidemicznego w podmiocie leczniczym. Następnie Mateusz Wójcik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu oraz lek. Ewa Szczypuła Przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu omówili ogniska epidemiczne K. pneumoniae CPE oraz Klebsiella pneumoniae OXA-48

Został ustalony plan działania w tym obszarze:

 • wdrożenie nadzoru epidemicznego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie małopolskim – monitorowanie występowania szczepów i zbieranie danych o przypadkach CPE/NDM na terenie województwa małopolskiego;
 • zapewnienie konsultacji oraz doradztwa merytorycznego dla podmiotów leczniczych i personelu medycznego w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia szczepu Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy;
 • rozpowszechnianie w przedmiotowej sprawie informacji wśród osób zainteresowanych oraz pacjentów i ich rodzin;
 • monitorowanie wdrożenia przez szpitale w województwie małopolskim rekomendacji Ministra Zdrowia, Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości oraz NPOA obejmujące postępowanie w przypadku wystąpienia CPE;
 • prowadzenie wizytacji w szpitalach w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia szczepu Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy celem ewaluacji wdrożonych standardów działania.