Nadzór sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

 • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
 • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
 • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

 • Kategorie

 • Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku

  Miesiąc                 Okres                 Numer Sierpień  08.08-15.08  8B(30) Sierpień  01.08-07.08  8A(29) Lipiec  23.07-31.07  7D(28) Lipiec  16.07-22.07   7C(27) Lipiec   08.07-15.07   7B(26) Lipiec    01.07-07.07   7A(25) Czerwiec    23.06-30.06     6D(24) Czerwiec    16.06-22.06      6C(23) Czerwiec     08.06-15.06      6B(22) Czerwiec    […]

  Posted in Epidemiologia, Komunikaty, Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 roku została wyłączona

  Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r.

  Czas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. trwać będzie w okresie od 20 czerwca  do  31 sierpnia  2019 r. Dzieci i młodzieży skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. […]

  Posted in Bez kategorii, Środowisko szkolne | Tagged | Możliwość komentowania Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2019 r. została wyłączona

  Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego

  Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ( MPWIS ) przypomina, że wszystkie jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność  związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz […]

  Posted in Higiena Radiacyjna, Nadzór Higieny Radiacyjnej | Możliwość komentowania Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego została wyłączona

  Odra – szczepienia, objawy i powikłania

  W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zachorowań na odrę w Polsce, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że jedynym zabezpieczeniem przed tą wysoce zakaźną chorobą są szczepienia i nie mogą być one zastąpione żadnymi innymi środkami ochrony ze względu na wysoką zaraźliwość choroby i drogę jej przenoszenia się. Szczepienia przeciw odrze wykonuje się skojarzoną szczepionką […]

  Posted in Epidemiologia | Tagged , , | Możliwość komentowania Odra – szczepienia, objawy i powikłania została wyłączona

  Ogólnopolska akcja ważenia tornistrów szkolnych

  W związku z podpisaną 17 stycznia br. deklaracją współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym a Ministrem Edukacji Narodowej na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, Państwowa Inspekcja Sanitarna włączy się w działania zmierzające do rozwiązania problemu zbyt ciężkich tornistrów. Jednym z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Złe nawyki […]

  Posted in Środowisko szkolne, WSSE-widoczne w aktualnosciach | Możliwość komentowania Ogólnopolska akcja ważenia tornistrów szkolnych została wyłączona

  Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

  Decyzją podjętą na 89 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, w dniu 4 lipca 2018 r., ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw: KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 […]

  Posted in Środowisko pracy | Możliwość komentowania Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy została wyłączona

  Procedura uzyskiwania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg / uruchomienie pracowni rtg

  Wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich wymaga zezwolenia (na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 792). Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów […]

  Posted in Higiena Radiacyjna | Możliwość komentowania Procedura uzyskiwania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg / uruchomienie pracowni rtg została wyłączona

  Akty prawne mające zastosowanie w procedurze ekshumacyjnej

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126); Rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742); Rozporządzenie […]

  Posted in Cmentarze | Możliwość komentowania Akty prawne mające zastosowanie w procedurze ekshumacyjnej została wyłączona

  Ciężar tornistrów – badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  tornistry

  tornistry 2

  Posted in Środowisko szkolne | Możliwość komentowania Ciężar tornistrów – badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego została wyłączona

  Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 19.06.2018r

  Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 19.06.2018. NAZWA ADRES OSTATNIE BADANIE WODY JAKOŚĆ WODY Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,                32-100 Proszowice 18.01.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii Basen – Kryta Pływalnia ul. Parkowa 10,              32-100 Proszowice 14.03.2016 Nie stwierdzono obecności badanych bakterii Basen – Kryta Pływalnia ul. […]

  Posted in Stan jakości wody w basenach i pływalniach w Małopolsce | Możliwość komentowania Stan jakości wody w basenach/pływalniach na terenie powiatu proszowickiego na dzień 19.06.2018r została wyłączona